Publications

Printer-friendly versionPDF version
2008

Bölöni J., Molnár Zs., Biró M., Horváth F. (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary II. Woodlands and shrublands. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 107-148.

download (4.2 MB, PDF)

More

Bölöni J., Molnár Zs., Horváth F. & Illyés E. (2008) Naturalness-based habitat quality of the Hungarian (semi-)natural habitats. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.), pp. 149-159.

download (164 KB, PDF)

More

Botta-Dukát Z. (2008): Invasion of alien species to Hungarian (semi-) natural habitats. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 219-227.

download (139 KB, PDF)

More

Botta-Dukát Z., Molnár E., Szitár K. (2008): Invasion of alien plants in the sand vegetation of Kiskunság. In: Kovács-Láng, E. Molnár, E., Kröel-Dulay, Gy., Barabás, S. (eds.): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary. pp: 35-36.

download (695 KB, PDF)

PDF icon Invasion of alien plants in the sand vegetation of Kiskunság (PDF 0.7 MB)
More

Czúcz B., Molnár Zs., Horváth F., Botta-Dukát (2008): The natural capital index of Hungary Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 161-177.

download (2.1 MB, PDF)

More

Horváth F., Polgár L. (2008): MÉTA SQL expert interface and access service. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 35-45.

download (649 KB, PDF)

More

Horváth F., Barabás S., Biró M., Lellei-Kovács E., Molnár Zs., Rédei T. (2008): Ecological and historical GIS databases and maps related to KISKUN LTER. In: Kovács-Láng E., Molnár E., Kröel-Dulay Gy., Barabás S. (eds.): The KISKUN LTER: Long-term ecological research in the Kiskunság, Hungary, Institute of Ecology and Botany, Vácrátót, pp. 79-80.

download (66 KB, PDF)

PDF icon Ecological and historical GIS databases and maps related to KISKUN LTER (PDF 0.1 MB)
More

Horváth F., Molnár Zs., Bölöni J., Pataki Zs., Polgár L. Révész A., Oláh K., Krasser D., Illyés E. (2008): Fact sheet of the MÉTA Database 1.2. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 11-34.

download (611 KB, PDF)

PDF icon Horváth et al. (2008) Fact sheet of the MÉTA Database 1.2 (PDF 0.6 MB)
More

Illyés E., Botta-Dukát Z., Molnár Zs. (2008): Patch and landscape factors affecting the naturalness based quality of three model grassland habitats in Hungary. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 179-197.

download (210 KB, PDF)

More

Molnár Zs., Horváth F. (2008): Natural vegetation based landscape indicators for Hungary I.: critical review and the basic ‘MÉTA’ indicators. Tájökológiai Lapok 6(1-2) : 61-75.

download (101 KB, PDF)

PDF icon Natural vegetation based landscape indicators for Hungary (PDF 0.1 MB)
More

Molnár Cs., Molnár Zs., Barina Z., Bauer N., Biró M., Bodonczi L., Csathó A. I., Csiky J., Deák J. Á., Fekete G., Harmos K., Horváth A., Isépy I., Juhász M., Kállayné Szerényi J., Király G., Magos G., Máté A., Mesterházy A., Molnár A., Nagy J., Óvári M., Purger D., Schmidt D., Sramkó G., Szénási V., Szmorad F., Szollát Gy., Tóth T., Vidra T. and Virók V. (2008): Vegetation-based landscape-regions of Hungary. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 47-58.

download (273 KB, PDF)

More

Molnár Zs., Biró M., Bölöni J., Horváth F. (2008): Distribution of the (semi-)natural habitats in Hungary I. Marshes and grasslands. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 59-105.

Download (5,4 MB, PDF)

More

Molnár Zs., Biró M., Bölöni J. (eds., 2008): APPENDIX (English names of the Á-NÉR habitat types; Natura 2000 habitats and their Á-NÉR habitats equivalents) Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 249-255.

download (134 KB, PDF)

More

Molnár Zs., Bölöni J., Horváth F. (2008): Threatening factors encountered: Actual endangerment of the Hungarian (semi-) natural habitats. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 199-217.

download (170 KB, PDF)

More

Salamon-Albert É., Horváth F. (2008): Vegetation of Külső-Somogy in Hungary I. Regional diversity and pattern of woody habitats at landscape scale. Natura Somogyiensis 12: 5-15.

download (496 KB, PDF)

PDF icon Vegetation of Külső-Somogy in Hungary (PDF 0.5 MB)
More

Salamon-Albert É., Horváth F. (2008): Vegetation of Külső-Somogy in Hungary II. Regional diversity and pattern of non-woody habitats at landscape scale. Natura Somogyiensis 12: 17-29.

download (514 KB, PDF)

PDF icon Vegetation of Külső-Somogy in Hungary II. (PDF 0.5 MB)
More

Seregélyes T., Molnár Zs., Bartha S., Csomós Á. (2008): Regeneration potential of the Hungarian (semi-) natural habitats. Acta Botanica Hungarica 50(Suppl.): 229-248.

download (246 KB, PDF)

More
2007

Deák J.Á., Csathó A.I., Greznerné R., Horváth D., Pándi I., Szabó-Szöllősi T. (szerk) (2007): VIII. MÉTA-TÚRA 2007. április 25-29.; Túrafüzet, Vácrátót, 2007

VIII. MÉTA-TÚRA PDF icon Sümegi Pál: Magyarország növényzetének története, PDF icon Tóth Tamás: Cserebökény (részletek) , PDF icon Szabó-Szöllősi Tünde: Nagyvárad régen és ma , PDF icon Sinka István: Fekete Bojtár vallomásai (részletek) , PDF icon Csathó András István: A mezsgyék természetvédelmi jelentősége a Csanádi-háton , PDF icon Deák József Áron: A Kiskunsági-löszöshát és a Kónyaszék növényzeti, tájföldrajzi adottságai , PDF icon Exner Tamás: Környezetvédelmi hírek 2020-ból
More

Molnár Zs., Pándi I., Greznerné R. (szerk.) (2007): IX. MÉTA-TÚRA 2007. augusztus 20-28. Túrafüzet, Vácrátót, 2007

IX. MÉTA-TÚRA PDF icon Agócs Gergely: A társadalmi dimenziók és a hagyomány megkerülhetetlensége, PDF icon Andrásfalvy Bertalan: A néphagyomány értékei napjaink kultúrájában?, PDF icon Kun András, Ruprecht Eszter, Bartha Sándor, Szabó Anna és Virágh Klára: Az Erdélyi Mezőség kincse: a gyepvegetáció egyedülálló.., PDF icon Szabó Anna: Mezőségi és széki erdők , PDF icon Varga Anna: A székelyföldi falurendtartásokról , PDF icon Ruprecht Eszter: Szukcessziókutatás és táji léptékű dinamikai vizsgálatok az Erdélyi Mezőségen (Magyarszovát), PDF icon Molnár Zsolt, Babai Dániel, Varga Anna és Biró Marianna: Hagyományos ökológiai tudás a Gyimesekben
More

Molnár Zs., Bartha S., Seregélyes T., Illyés E., Tímár G., Horváth F., Révész A., Kun A., Botta-Dukát Z., Bölöni J., Biró M., Bodonczi L., Deák J.Á., Fogarasi P., Horváth A., Isépy I., Karas L., Kecskés F., Molnár Cs., Ortmann-né Ajkai A., Rév Sz. (2007): A grid-based, satellite-image supported, multi-attributed vegetation mapping method (MÉTA). Folia Geobotanica 42: 225-247.

Springer Link
More

Bölöni J., Molnár Zs., Illyés E., Kun A. (2007): A new habitat classification and manual for standardized habitat mapping. Annali di Botanica nouva series 7: 105-126.

download (16,2 MB, PDF)


PDF icon A new habitat classification and manual for standardized... (PDF 15.5 MB)
More
2006

Hudák K., Rév Sz., Pándi I., Czirbik Cs., Greznerné R. (szerk.) (2006): VII. MÉTA-TÚRA, 2006. október 18-22.; Túrafüzet, Vácrátót 2006.

VII. MÉTA-TÚRA PDF icon Rémiás Tibor: A hagyományos gazdálkodás ritmusa (részletek), PDF icon Hudák Katalin (szerk): Gyepkezelés a fokozottan veszélyeztetett életközösségek megőrzése céljából a Putnoki dombság területén, PDF icon Faggyas István: Kelemér - Fejezetek a község néprajzához (részletek)
More

Pándi I., Greznerné R., Major K-né (szerk.) (2006): VI. MÉTA-TÚRA, 2006. április 27-május 1. Túrafüzet, Vácrátót, 2006

VI. MÉTA-TÚRA PDF icon Borbás Vincze: A Balatonmellék flórájának múlt változásai és pusztulása (részlet), PDF icon Bölöni János: Faállomány-szerkezet, fafajösszetétel és az erdőtörténet kapcsolata a Tési-fennsík déli részén , PDF icon Borbás Vincze: Tapolcza lápteknője (részlet) , PDF icon MT07_F_Ajkai_2006_Meta_Murphy.pdf
More

Molnár Zs. (2006): The development of new habitat mapping methods. In: Török K., Kovács-Láng E.(eds.) (2006): Recent research supporting sustainability. Institute of Ecology and Botany of the Hungarian Academy of Sciences, Vácrátót, pp. 17-22.

More
2005

Pándi I., Greznerné R., Major K-né (szerk.) (2005): V. MÉTA-TÚRA, 2005. október 5-9. Túrafüzet, Vácrátót, 2005

V. MÉTA-TÚRA
More

Pages