ÉLŐHELYISMERETI ÚTMUTATÓ 2.0

 

Készült az Á-NÉR1997 (Fekete G., Molnár Zs. & Horváth F. (szerk.) (1997): A magyarországi élőhelyek leírása és határozókönyve. Természettudományi Múzeum, Budapest.) alapján

 

Szerkesztette: Bölöni János, Kun András és Molnár Zsolt

 

Kézirat, Vácrátót 2003

RA - Őshonos fajú, elszórva álló fák csoportja vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem záródott „fasorok” [Új, hiányos]

Írta: Molnár Zsolt, Bölöni János (2003)

Definíció: Hagyásfák csoportja, máskor inkább spontán erdősülő vagy e folyamatban megállított, erdővé még nem záródott, idős fákból álló faállományok lágyszárú növényzet (pl. gyep, nádas) felett. A fák alatt erdei lágyszárúak és / vagy cserjék lehetnek. Az erdőkategóriák minimális méretét, záródását nem éri el. Legalább 5 nagyobb fa alkotja.

 

Termőhely: Mocsári, réti és sztyepi egyaránt lehet.

 

Állománykép: Már nem magányos fa, még nem erdő.

 

Jellemző fajok: Általában vannak benne (azaz a fák alatti árnyékban) erdei lágyszárúak és/vagy cserjék, de a természetesebb erdőkategóriákra jellemző fajkészlet szempontjából hiányos, jellemzőek a generalisták

 

Vegetációs és táji környezet: Bárhol előfordulhat, de legjellemzőbb talán széles patakvölgyek nádasaiban, és rétjein, ill. falvak környéki szőlőhegyeken, felhagyott gyümölcsösökkel borított domboldalakon.

 

Alegységek, ide tartozó típusok:

 

1. Fűzfák és fűzbokrok elszórva nádasban, sásosban, üde réteken, mocsarak szélében, patakvölgyekben.

 

2. Tölgyek, szilek, juharok elszórva sztyepeken, felhagyott gyümölcsösökben, mezsgyéken, réteken.

 

3. Nyárfák, borókák elszórva száraz homoki tájban.

 

4. Fűzfák, égerfák szakadozott fasorként, hiányos gyepszinttel patakparton.

 

Nem ide tartozó típusok (fontosabb hibaforrások):

 

1. Az erdőkategóriák minimális kiterjedését ill. zártságát elérő erdőfoltok.

 

2. Kiligetesedő, tisztásokkal mozaikoló erdők.

 

3. Fáslegelők, fáskaszálók [P45].

 

4. Jellegtelen, de már erdővé zárodott faállományok [RB, RC, RD].

 

5. Magányos fák.

 

6. Minimális kiterjedést elérő cserjések [P2a, P2b].

 

Felismerhetőség: Terepen könnyen felismerhető, műholdfotón valószínűleg nem vagy csak ritkán látszik.

 

Módosított Németh-Seregélyes-féle természetesség

 

5-ös: Ilyen nincs.

 

4-es: Ilyen sincs.

 

3-as: Több és különböző korú fa  (legalább 15 idősebb fa).

 

3-as: Több fa- és cserjefaj, több aljnövényzetfaj (nem számít a fák közötti térben lévő fásszárú állomány természetessége).

 

2-es: Ha tájidegen fajokkal elegyes.

 

2-es: Csak 5-10 fa, aljnövényzet szegényes.

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség): 

 

Jó:

 

Közepes:

 

Kicsi:

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben

 

Jó:

 

Közepes:

 

Kicsi:

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) szomszédos vegetációs foltban

 

Jó:

 

Közepes (lassú, nem teljes):

 

Kicsi:

 

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) szomszédos szántón:

 

Jó:

 

Közepes (lassú, nem teljes):

 

Kicsi:

 

 

[MZs, BJ]