AL-KÚ 3.3

 

 

I. Útmutató az útmutatóhoz

 

II. A MÉTA program módszertani és adatlap-kitöltési útmutatója 3.3

Bevezető gondolatok

A bejárási útvonal és a dokumentáció

II.1. A felmérendő hatszögek adatlapjának kitöltési útmutatója

A felmérendő hatszögek adatlapja [pdf]

Fejléc

Ökorégió

Parlag

Inváziós fajok

Legeltetés és kaszálás

A potenciális vegetáció

A potenciális vegetáció meghatározásának részletes ismertetése

Vegetációtípus: mmÁ-NÉR kategória

Az adatgyűjtés módja: új / régi / becslés

Unicitás

Természetesség (statikus)

Kiterjedés

Az élőhelyek állományainak tájökológiai szempontú értékelése (mintázat, szomszédosság, elszigeteltség)

Mintázat

Szomszédosság

Elszigeteltség

Veszélyeztető tényezők

II.2. A „nem felmérendő” hatszögek adatlapjának kitöltési útmutatója

A „nem felmérendő” hatszögek adatlapja [pdf]

II.3. A táji adatlap kitöltési útmutatója

A táji adatlap [pdf]

Fejléc

Á-NÉR kategóriák

Besorolási probléma

Hiba/hiány az ÉIÚ-ban

Özöngyomok

Átjárhatóság (mátrix)

Regenerációs potenciál (dinamikus természetesség) helyben, szomszédos vegetációban, illetve szomszédos felhagyott szántón

Megjegyzés

Záró gondolatok

 

III. Rövid terepi magyarázó az adatlapokhoz – a három együtt [pdf]

III.1. Rövid terepi magyarázó a felmérendő hatszögek adatlapjához [pdf]

III.2. Rövid terepi magyarázó a „nem felmérendő” hatszögek adatlapjához [pdf]

III.3. Rövid terepi magyarázó a táji adatlaphoz [pdf]

 

IV. Példák a MÉTA élőhely-térképezés során előforduló hibák természetére, súlyosságára, javíthatóságára 2.0

IV.1. Felmérendő hatszögek adatlapja

IV.2. „Nem felmérendő” hatszögek adatlapja

IV.3. Táji adatlap

 

V. A MÉTA gyepdinamikai adatlap kitöltési útmutatója

V.1. A MÉTA gyepdinamikai adatlapja 3.3 [pdf]

Kijelölés

Bejárás

Kitöltés módja

Mozaikosság

Domináns és karakteradó fajok

Tipizálás, általános jellemzés

Táji környezet

Zavarás (bolygatás, diszturbáció)

Szukcesszió és tájhasználat

 

VI. A MÉTA erdőtermészetességi adatlap kitöltési útmutatója

VI.1. A MÉTA erdőtermészetességi adatlapja 3.3 [pdf]

Kijelölés

Bejárás

Kitöltés módja

A.) Lombkoronaszint

B.) Cserjeszint

C.) Gyepszint

D.) Újulat

E.) Vadkár

F.) Termőhely